Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Príloha č.4

Príloha č.3 k vyhláške Krajského úradu v Prešove č. 1/1999


Podmienky pohybu návštevníkov národného parku mimo turistických a náučných chodníkov
1. Návštevníci národného parku sa môžu v sprievode oprávnenej osoby pohybovať mimo turistických a náučných chodníkov na celom území národného parku okrem lokalít:
a) masív Javorinskej Širokej až po severozápadný Žabí vrch Javorový, doliny Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny okolo Českého potoka),
b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží,
c) Belianske Tatry,
d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
e) Slavkovská dolinka vrátane skalnatých stien až po Granátovú lávku,
f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubé a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát.
2. Za jeden deň môže vystúpiť na jeden vrchol, na ktorý nevedie turistický alebo náučný chodník, najviac 30 osôb vrátane oprávnených osôb. Jedna oprávnená osoba môže viesť najviac 5 návštevníkov národného parku.
3. Oprávnená osoba je povinná plánovanú túru s návštevníkmi národného parku nahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň zašatia plánovanej túry Správe národného parku s uvedením svojho mena a priezviska, počtu sprevádzaných osôb a vrcholu, na ktorý má viesť plánovaná túra, prípadne jej alternatívy závislé od počasia. Oprávnená osoba sa presvedčí, či plánovaná túra je v rámci limitu stanoveného v bode 2.
4. Oprávnená osoba pri pohybe mimo turistických a náučných chodníkov je povinná mať pri sebe preukaz o odbornej spôsobilosti alebo iný preukaz potvrdzujúci oprávnenosť na pohyb vo vysokohorskom prostredí a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5).