Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Špecifikácia návrhu na rozšírenie prístupu do Tatranského národného parku

 

Navrhujú:      Klub slovenských turistov
                     SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES
                     SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
                     SVTS – Slovenský vysokohorský turistický spolok
                     Občianska iniciatíva Naše hory

1. Sprístupnenie peších turistických trás:

     1.1 Pyšné sedlo – Temniak
     1.2 Osobitá (najmenej z jednej strany (Zverovka/Oravice)
     1.3 Rázcestie pod Tomanovou dolinou – Tomanovo sedlo
     1.4 Nižné Temnosmrečinské pleso – Vyšné Temnosmrečinské pleso – Chalubinského vráta
     1.5 Závory – Ľaliové sedlo

2. Úprava pojmov a zmiernenie obmedzení v oblasti horolezectva

horolezectvo – športová činnosť vykonávaná s použitím horolezeckej výstroje v horolezeckom teréne s III. a vyšším stupňom obťažnosti vrátane terénov so sklonom 35 stupňov a väčším, zahŕňajúca skalné lezenie, ľadové lezenie, mixové lezenie a skialpinizmus

horské lyžovanie – pohyb v území po snehu s použitím zjazdových, skialpinistických, bežeckých, telemarkových, akrobatických a iných lyží, snowboardu alebo inej výstroje umožňujúcej kĺzavý pohyb po snehu so sklonom terénu, nepresahujúcim 35 stupňov

miesto vyhradené pre horské lyžovanie – vymedzený areál bez motorového osobného dopravného zariadenia alebo trasa bez motorového osobného dopravného zariadenia, kde je možný pohyb návštevníkov s použitím lyží alebo snowboardu na neupravenej snehovej pokrývke

horolezecký výstroj – lano, prilba, zaisťovacie prostriedky, v zimnom období aj horolezecký čakan, stúpacie železá, lyže, lavínový vyhľadávač, lavínová sonda a lopatka

Horolezectvo je možné vykonávať na celom území národného parku s výnimkou miest, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Na území národného parku sa vyhradzujú miesta pre horské lyžovanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9. Správa TANAP-u môže v odôvodnených prípadoch vyhradené trasy pre horské lyžovanie uzavrieť. Horské lyžovanie je povolené v čase súvislej snehovej pokrývky.

Prenocovanie návštevníkov na území národného parku mimo verejných ubytovacích zariadení je zakázané s výnimkou prenocovania v neverejnom vysokohorskom táborisku v Bielovodskej doline za účelom vykonania horolezeckej túry a v nevyhnutných prípadoch aj počas nej.

Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku od 1. 3. do 15. 6.

Horolezectvo sa môže vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít:

   2.1   masív Širokej (Javorinskej) až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina
   2.2   Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami
   2.3   severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží. Obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez ľadové sedlo obídením  Snehových veží zo  severu.
   2.4  Žabia Bielovodská dolina
   2.5   Belianske Tatry s výnimkou lokality na Skalných vrátach nad chatou Plesnivec, kameňolomu  v Tatranskej Kotline, oblasti vymedzenej spojnicou Kopské sedlo – Hlúpy vrch – Predné  Meďodoly –chata Plesnivec a lokality pri Podspádoch
   2.6   Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky s výnimkou zostupu z  Kežmarských štítov
   2.7   Slavkovská dolinka vrátane skalných stien až po Granátovú lávku s výnimkou nástupov dnom  doliny na horolezecké túry v severných a východných stenách hrebeňa Bradavice po Dvojitú vežu
   2.8   oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab,Za Handel, Suchá Voda); Zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát. Obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa s prístupom cez sedlo Škára a Furkotské sedlo a oblasť Krivánskeho žľabu vymedzenú  spojnicou Tri studničky – Horná priehyba – vrchol Kriváňa – Predný Handel.
   2.9   Západné Tatry; obmedzenie sa nevzťahuje na skaly Zuberecká vápenka, Bobrovecký kameňolom – Uhlisko, Uplazíky, Mních, lokality severných stien Baníkova, Plačlivého a Ostrého Roháča.

3. Sprístupnenie trás pre horské lyžovanie

   3.1  Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chate v Malej Studenej doline, ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na chatu pri Zelenom plese
   3.2   Slavkovský štít z Hrebienka v smere značeného chodníka a následné zlyžovanie centrálnym  žľabom do Sennej priehyby a späť na Hrebienok
   3.3   Chata na Solisku – Predné Solisko – Soliskové sedlo – vodopád Skok – Štrbské Pleso, prípadne s nástupom do Soliskového sedla spod vodopádu Skok
   3.4   Štrbské Pleso – Trigan - Patria a zlyžovanie pod Vodopád Skok, prípadne späť na Trigan
   3.5   Popradské pleso – Satania dolinka – Malé Hincovo pleso –Vyšné Kôprovské sedlo – Kôprovský štít – Nižné Kôprovské sedlo - Satania dolinka – Popradské pleso
   3.6   Popradské pleso - rázcestie pri Žabom potoku :
            3.6.1.  Volí chrbát (Hincova veža) a späť
            3.6.2.  Sedlo Váha a späť
   3.7.   Lysá poľana – Poľský hrebeň – Sliezsky dom a opačne
   3.8.   Chata Plesnivec – Veľké Biele pleso – Chata pri Zelenom plese a opačne
   3.9.   oblasť Veľké Závraty a Malé Závraty v Žiarskej doline, Žiarske sedlo, západné svahy Smreku a Baranca do Žiarskej doliny, južná strana Baranca
   3.10  Bobrovecká Vápenica – Červenec – Babky – Veľká Kopa – sedlo Priehyba – Sivý vrch – Brestová - Salatínska dolina

   3.11  Adamcuľa – Rázcestie k Roháčskym plesám – Roháčske plesá – Ťatliakova chata a opačne

   3.12  areál Salatínska dolina – zjazdovka Spálená
   3.13  areál Jakubina – Bystrá ohraničený vrcholmi Jakubina, Hrubý vrch, Končistá, Klin, Blyšť po Pyšné sedlo vrátane vrcholov Bystrá, Nižná Bystrá a Kotlová, s prístupom Račkovou dolinou,    Bystrou dolinou a Kamenistou dolinou
   3.14  Prepojenie areálu „Jakubina - Bystrá" na Vysoké Tatry trasou: Popradské pleso – Vyšné     Kôprovské sedlo – Hlinská dolina – Kobylia dolinka - Závory – Tomanovo sedlo –Veľká    Kamenistá – Pyšné sedlo
   3.15  Prepojenie areálu „Jakubina – Bystrá" s areálom v Žiarskej doline trasou:
            3.15.1  Žiarske sedlo – Kokavské záhradky – Nízke sedlo - Hrubý vrch
            3.15.2  Ťatliakova chata – Rákoň – Volovec – Jamnícke plesá - Nízke sedlo - Hrubý vrch
   3.16  Ťatliakova chata – Smutná dolina – Smutné sedlo – Veľké závraty a opačne (prepojenie oblastí)
   3.17   Adamcuľa – Spálená dolina – Baníkovské sedlo – Baníkov a späť

 4. Sprístupnenie cykloturistických trás:

   4.1  ústie Kvačianskej doliny – Podbanské (úsek ústie Jalovskej doliny – Podbanské spolu s červenou turistickou značkou)

   4.2    Tri studničky – Štrbské pleso (celý úsek spolu s červenou turistickou značkou)
   4.3    Kežmarské Žľaby – Tatranská Kotlina (spolu s modrou turistickou značkou)
   4.4    Kežmarské Žľaby – chata Plesnivec (dolinou Siedmych prameňov)
   4.5    chata Plesnivec – rázcestie pri Šumivom prameni (spolu so zelenou turistickou značkou –jednosmerná dolu z chaty)
   4.6    Štart – Folvarská poľana – Kovaľčíkova poľana

 5. Sprístupnenie vysokohorských turistických trás

   5.1    Batizovská dolina – hrebeň Končistej – Končistá (južný hrebeň)

   5.2    Zbojnícka chata –Svišťový štíť (južným hrebeňom, reťaz na 3. výšvihu)
   5.3    Skalnaté pleso – Lomnické sedlo – Lomnický štít
   5.4    Chata na Solisku – Malé Solisko – Štrbské Solisko
   5.5    Popradské pleso – Veľké Hincovo pleso – Mengusovské sedlo – Východný Mengusovský štít (reťaz v  strednej časti trasy)
   5.6    Štrbské pleso – Capie pleso – Štrbský štít
   5.7    Popradské pleso – Veľké Hincovo pleso – Volovcovo sedlo – Volovec (zostup k Žabím plesám)
   5.8    Chata pri Zelenom plese – Červená dolina – Východná Kozia štrbina – Kozí štít
   5.9    Sliezsky dom – Dlhé pleso – Litvorový štít
   5.10  Štrbské pleso – Vyšné Kozie plesá – sedlo Pod Parohami – Hlinská veža
   5.11  Chata pri Zelenom plese – Červená dolina –Jastrabia veža
   5.12  Téryho chata – Priečne sedlo – Široká veža – Zbojnícka chata
   5.13  Sliezsky dom – Batizovské pleso – sedlo Pod Drúkom – Popradský Ľadový štít (výstup rebrom, nie žľabom)
   5.14  Štrbské pleso – Capie pleso – Bystré sedlo – Furkotský štít
   5.15  Téryho chata - Sedielko – Malý Ľadový štít
   5.16   Štrbské pleso – Nižné Kozie pleso – Satan
   5.17   Skalnaté pleso – Huncovský štít – Huncovské sedlo- Malý Kežmarský štít
   5.18   Chata pri Zelenom plese – Malá Zmrzlá dolina – Čierne sedlo – Kolový štít
   5.19   Chata pri Zelenom plese – Baranie sedlo –Baranie rohy – Baranie sedlo – Téryho chata
   5.20   Popradské pleso – Rumanova dolinka – Rumanov štít
   5.21   Popradské pleso – Rázcestie pri Žabom potoku – Chata pod Rysmi - Sedlo Váha – Kohútik – Vysoká
   5.22    Gerlachovský štít:
            5.22.1  Výstup:
                        5.22.1.1  Sliezsky dom – Batizovská dolina – Dromedárov chrbát – (via ferrata popod Urbanove veže, sprava) - Kotlový štít - Gerlachovský štít
                        5.22.1.2  Sliezsky dom – Kvetnica – Velická próba – Gerlachovský štít
             5.22.2  Zostup: Gerlachovský štít – Batizovská próba – v strede prechod traverzou do Počúvajovho žľabu – dole späť do Batizovskej próby – Batizovská dolina – Sliezsky dom
   5.23  Téryho chata – Jordánova štrbina – Lomnický štít
   5.24   Skalnaté pleso – Lomnické sedlo – Téryho kuloár (Tatarkovou cestou) – Lomnický štít

 6. Sprístupnenie vodných turistických trás   

   6.1    rieka Belá od horárne Tichá po sútok s Váhom

   6.2   Račkov potok v úseku od mosta pri ATC Račkova dolina po sútok s riekou Belou pri Pribyline
   6.3   rieka Poprad v úseku od mosta lesnej cesty na Popradské pleso pri objekte vodární po most cesty II/539 medzi obcami Štôla a Mengusovce
   6.4    rieka Biela v úseku Ždiar – sútok s riekou Poprad
   6.5.   rieka Javorinka v úseku Tatranská Javorina, odbočka lesnej cesty do Javorovej doliny – ústie do Bielej vody
   6.6    Studený potok (prítok Popradu) v úseku Stará Lesná – sútok s Popradom
   6.7    Skalnatý potok v úseku od mosta II/537 Tatranské Matliare – sútok s Popradom
   6.8    Studený potok (prítok Oravy) v úseku od mosta cesty Zuberec – Zverovka pri rázcestí Roháčska dolina/Zverovka po ústie do Oravy
   6.9    Biela voda podúplazská (Bialka) v úseku Lysá Poľana – sútok s Javorinkou
   6.10  Oravica v úseku Oravice, parkovisko – Vitanová, most, r. km. 18,8
   6.11  Kežmarská Biela voda – od Mlynčekov po ústie do Popradu